Sākums » Raksti » Raksti

Uzzini, kāpēc nauda patiešām ir uzticēšanās pamats
Jaunāko pētījumu iespaidā zinātnieki pauž, ka cilvēki naudu izmanto, lai tirgus dalībnieku savstarpējās attiecības veidotu iespējami labvēlīgākas, lai gan šī jaunā teorija pagaidām vēl nevar izskaidrot visus pārdevēja un patērētāja uzvedības aspektus.

Pētījumu gaitā sarīkoja ekonomisko spēli, kurā dalībnieki varēja viens otram anonīmi palīdzēt. Zinātnieki brīvprātīgos sadalīja grupās pa diviem, četriem, astoņiem un divpadsmit cilvēkiem un tad novēroja viņu "tirgus attiecības".

Uzreiz varēja pamanīt, ka lielajās grupās brīvprātīgie viens pret otru izturējās krietni vien piesardzīgāk, turklāt tajos gadījumos, kad nebija sagaidāms nekāds materiālais labums, viņu starpā nevaldīja arī itin nekāda uzticība. Kādā eksperimenta posmā dalībniekiem izsniedza žetonus, kuriem ārpus laboratorijas nebija nekādas vērtības un kuri acumirklī uzlaboja cilvēku sadarbību, – viņiem bija vieglāk pieņemt lēmumus par palīdzības sniegšanu citiem grupas biedriem.

Nevar apgalvot, ka tad viņi viens otram pilnībā uzticējās, bet vismaz viņi vairs nepaļāvās tikai paši uz sevi, proti, žetoni šeit kalpoja kā "uzticības simbols".

Sociologi pauž, ka brīvprātīgie žetonus izmantoja gluži kā naudu un attiecīgais grupu locekļu sadarbības līmenis saglabājās stabili augsts, bet tad, kad šā naudas ekvivalenta nebija, cilvēki atkal sāka mazāk uzticēties viens otram.

Tāpēc var pārliecinoši secināt, ka līdztekus ekonomiskajai funkcijai nauda vienlaikus pilda arī sociālo funkciju, proti, ir sava veida universāla uzticēšanās mēraukla ne tikai tirgū, bet arī sabiedriskajās attiecībās.

VĒLIES ŠEIT REDZĒT SAVU REKLĀMU? RAKSTI MUMS VĒSTULI!

Kategorija: Raksti